Privacy beleid

Uw persoonsgegevens veilig bij Maasland Makelaardij   

Uw gegevens bij MAASLAND MAKELAARDIJ 

We hebben het allemaal weleens meegemaakt: U meldt zich aan voor een leuke actie of een nieuwsbrief. U bent verplicht om uw telefoonnummer achter te laten. Een week later hangt er een callcenter aan de lijn met een aanbieding waarop u helemaal niet zit te wachten. Uw persoonsgegevens zijn met derden gedeeld. Hoogst irritant.
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet in werking
Europese privacywetgeving AVG
De regels over het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens gaan per 25 mei 2018 ingrijpend veranderen. Dan wordt namelijk in de hele Europese Unie een nieuwe privacywetgeving van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een mooie aanleiding voor MAASLAND MAKELAARDIJ om haar eigen privacybescherming nog eens onder de loep te nemen, en die daar waar nodig verder aan te scherpen.
Rechten voor de consument
De Europese AVG vervangt de nationale Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG versterkt de privacyrechten van personen en breidt deze verder uit. Consumenten houden bijvoorbeeld compleet eigenaarschap over hun gegevens. Wil een bedrijf privacygevoelige gegevens van jou verzamelen, opslaan en gebruiken? Dan moet het daarvoor expliciet toestemming van jou hebben.
De AVG regelt ook dat U het recht hebt om U eigen gegevens op te vragen bij een bedrijf. Die mag U dan meenemen en overdragen aan een andere aanbieder. Verder kun U op verzoek ‘vergeten’ worden. Dat wil zeggen dat een bedrijf al Uw gegevens uit zijn database moet halen. Wordt er niet aan Uw verzoek voldaan of wordt er toch onzorgvuldig omgesprongen met Uw persoonsgegevens? Dan kun U terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die de plicht heeft om Uw klacht in behandeling te nemen.
Plichten voor de makelaardij
Een makelaar werkt per definitie met gevoelige persoonsgegevens. Daarom is het zo belangrijk dat daar zorgvuldig mee omgesprongen wordt. Wanneer een makelaar erom gevraagd wordt, moet hij inzichtelijk kunnen maken welke gegevens hij verzamelt, hoe hij deze verwerkt en met welk doel. Hij mag alleen informatie verzamelen die strikt noodzakelijk is. Dus wanneer U zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, mag de makelaar U alleen vragen om Uw emailadres en naam. Meer niet. Andere gegevens, zoals U geboortedatum, heeft hij voor het versturen van de nieuwsbrief niet nodig.
De makelaardij moet ook zorgdragen voor de bescherming van deze gegevens. Die moeten bovendien voldoende beveiligd zijn, versleuteld verstuurd worden en na het verstrijken van de bewaartermijn uit alle databases verwijderd worden. Bij een eventueel datalek, is de makelaardij verplicht dat te melden. Om toe te zien op naleving van de privacywet, stelt elke makelaardij een functionaris gegevensbescherming in.
Samengevat: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt op 25 mei 2018 van kracht voor alle landen binnen de Europese Unie. In deze wet is het volgende geregeld:
Consumenten behouden compleet eigenaarschap over hun eigen gegevens
Een bedrijf moet expliciet toestemming krijgen van een consument voordat het privacygevoelige informatie mag verzamelen, opslaan en gebruiken
Een consument mag zijn gegevens opvragen en overdragen aan een andere aanbieder
De consument heeft het recht ‘vergeten’ te worden
Klachten van consumenten worden in behandeling genomen door de Autoriteit Persoonsgegevens
Bij de MAASLAND MAKELAARDIJ-makelaar zijn al Uw persoonsgegevens in goede handen. Nu en in de toekomst.

Cookies

Tevens wordt, in dit verband, op onze web site gebruik gemaakt van Cookies. Een Cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Uiteraard geldt ook ten aanzien van Cookies dat wij de hieruit verkregen gegevens niet zullen gebruiken om u persoonlijk te identificeren. U heeft keuzes met betrekking tot Cookies. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle Cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een Cookie wordt geplaatst of om alle Cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Indien u ervoor kiest om Cookies te weigeren, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van onze web site.

Contact

Maasland Makelaardij streeft ernaar een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van haar privacy beleid. Indien u toch vragen of klachten heeft over het privacy beleid van Maasland Makelaardij dan kunt u een e-mail sturen naar info@maaslandonline.nl Maasland Makelaardij is ook bereikbaar op het onderstaande adres: 

Hoofdvestiging:
Havenstraat 31
6051 CS MAASBRACHT
T 0475 - 466 566
E info@maaslandonline.nl
Maasland Makelaardij
Havenstraat 31
6051 CS Maasbracht
Telefoon: 0475 - 466 566
E-mailadres:
 
 
Persoonlijke gegevens
*
*
*
*
Bij het gebruiken van dit formulier ga ik akkoord met het opslaan en verwerken van de door mij opgegeven gegevens zoals beschreven in het privacybeleid.