Beschrijving

Weide met een oppervlakte van 4195 m2 groot aan de Weijersweg 3, kadastraal bekend als Thorn D261. In het verleden is dit perceel ook gebruikt als akkergrond.

Kenmerken